Tradition, historia, kvalitet och kokärlek

Stora Ekeby Säteri drivs idag av Fredrik och Susanne Esseen. De är den fjärde generationen som driver Stora Ekeby. Fredrik har lång erfarenhet av lantbruk och Susanne är legitimerad djursjuksköterska med lång erfarenhet av djuromvårdnad. Tillsammans levererar de lugnt uppfödda djur med en hög kvalitet på köttet. De arbetar på ett hållbart och miljövänligt sätt som gynnar djur och natur och förhoppningsvis dig som kund.

Affärsidén var från början att sälja köttlådor, men de märkte snabbt att det var särskilda styckdetaljer som kunderna efterfrågade. 2012 renoverades därför gårdens äldsta hus från 1600- talet, Mangelboden, och en gårdsbutik öppnades där paret började sälja kött. Ett år senare fick de förfrågan om de ville vara delaktiga i en nyöppnad saluhall i Västerås, Saluhallen Slakteriet. Sedan januari 2020 har de även en butik precis bredvid Saluhallen, där drivs en egen verksamhet precis i anslutning till korvmakeri.

På Stora Ekeby Säteri står djuren i fokus och stor vikt läggs på deras välbefinnande. Djuren föds upp på ekologiskt vis vilket innebär att de endast äter obesprutat och ogödslat gräs. Största delen av året vistas djuren ute och växer långsamt. Djuren blir alltid minst två år gamla innan de slaktas. Det gör att fettet kryper in i muskeln och ger ett marmorerat kött som är både gott och nyttigt. Djuren växer då även upp i en stressfri miljö.

Närproducerat kött är inte bara bra för djuren utan också bra för miljön. Därför strävar Stora Ekeby Säteri på att alltid ha så korta djurtransporter som möjligt.

Dela gärna:

Smakfullt Västerås

Hotel Plaza
Kopparbergsvägen 10
722 13 Västerås